Majątek PUP

Wartość majątku PUP w Kłobucku wg stanu na dzień 31.12.2018r.

Lp. Rodzaj majątku Grupa - wg klasyfikacji środków trwałych Wartość początkowa Umorzenie Wartość netto
1 GRUNTY 0 - Grunty 35 400,00   35 400,00
2 NIERUCHOMOŚCI 1 - Budynki i lokale 833 700,00 322 503,75 513 196,25
3 RUCHOMOŚCI 4 - Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania 860 758,34 755 701,40 105 056,94
6 - Urządzenia techniczne 156 346,91 128 416,34 27 930,57
7 - Środki transportu 41 500,00 41 500,00 0,00
8 - Narzędzia, przyrządy, ruchmości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane 59 335,20 52 489,48 6 845,72
      1 974 740,45 1 298 610,97 688 429,48
4 WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE   129 472,65 129 472,65 0,00

Wartość majątku PUP w Kłobucku wg stanu na dzień 31.12.2017r.

Lp. Rodzaj majątku Grupa - wg klasyfikacji środków trwałych Wartość początkowa Umorzenie Wartość netto
1 GRUNTY 0 - Grunty 35 400,00   35 400,00
2 NIERUCHOMOŚCI 1 - Budynki i lokale 833 700,00 299 661,25 534 038,75
3 RUCHOMOŚCI 4 - Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania 860 758,34 680 884,29 179 874,05
6 - Urządzenia techniczne 144 046,91 122 612,26 21 434,65
7 - Środki transportu 41 500,00 41 500,00 0,00
8 - Narzędzia, przyrządy, ruchmości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane 59 335,20 50 977,64 8 357,56
      1 974 740,45 1 195 635,44 779 105,01
4 WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE   129 472,65 129 472,65 0,00

PDFZestawienie - majątek PUP 2008-2010.pdf

PDFZestawienie - majątek PUP 2011-2012.pdf

 

 

Dane adresowe
Powiatowy Urząd Pracy w Kłobucku
42-100 Kłobuck
ul. Długosza 114
Telefon: 34 317 44 00
Fax: 34 317 13 45
 
e-mail:
www.klobuck.praca.gov.pl
NIP: 574-134-57-69
REGON: 151526009
Statystyki odwiedzin
Dzisiaj: 436
W tym miesiącu: 3563
Wszystkich odwiedzin: 443042
Polityka prywatności